• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Tiền Hải về việc tổ chức các hoạt động dạy ...
          Thực hiện công văn 67/TB-PGDĐT ngày 30/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid - 19 và  công văn số 88/PGDĐT  ngày 16/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc thực hiện dạy học qua Internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1