TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC QUA INTERNET TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Tiền Hải về việc tổ chức các hoạt động dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch covid - 19, với phương châm  "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học" trường Tiểu học Nam Trung đã tích cực tổ chức các hoạt động dạy học qua internet nhằm giúp học sinh được học tập ngay tại nhà trong những ngày nghỉ học để  phòng, chống dịch.

          Thực hiện công văn 67/TB-PGDĐT ngày 30/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid - 19 và  công văn số 88/PGDĐT  ngày 16/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc thực hiện dạy học qua Internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid - 19. Với phương châm " Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học" , ngay từ những ngày đầu xuân mới, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học, phù hợp với nhà trường, tình hình thực tế của địa phương và triển khai tới toàn thể CBGV - CNV. Từ kế hoạch của nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên đã tích cực xây dựng kế hoạch dạy học, nội dung hướng dẫn học sinh học tập qua internet ( qua OLM, zoom, zalo,...) khác nhau phù với đối tượng học sinh của lớp. Thông qua việc dạy học qua Internet để duy trì nề nếp học tập của học sinh, đảm bảo học sinh được củng cố kiến thức đã học và tiếp tục được học kiến thức mới, giúp học sinh trong thời gian ở nhà phòng chống dịch vẫn được học theo chương trình giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển năng lực tự học, nâng cao kĩ năng dạy và học qua Internet của giáo viên và học sinh;  tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong đó có việc tổ chức hỗ trợ học sinh trong học tập với nhiều hình thức.

         Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động dạy và học của cô trò trường Tiểu học Nam Trung trong nhừng ngày học sinh nghỉ học để phòng chống dịch covid - 19.