Dạy trẻ đọc thơ: "Cây Đào", Cô Nhài Trường Mn Đông Hải, Tiền Hải, Thái Bình