Trường Mầm non Tây Giang tham dự triển lãm “Sản phẩm và đồ dùng giáo dục steam cấp học mầm non” do Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiền Hải tổ chức.

Thực hiện theo kế hoạch số 760/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Phòng GD & ĐT Huyện Tiền Hải về việc: “Triển lãm sản phẩm và đồ dùng giáo dục Steam cấp học mầm non năm học 2021-2022”.

      Ngày 26/4/2022 trường mầm non Tây Giang tham dự buổi triển lãm  “Sản phẩm và đồ dùng giáo dục steam cấp học mầm non” với mục đích nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, từng bước cho trẻ tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại steam. Tại buổi triển lãm nhà trường đã trưng bày 50 bộ đồ dùng của cô phục vụ cho các góc “ Khoa học, công nghệ, Toán, kỹ thuật, nghệ thuật” để dạy trẻ trong quá trình trẻ thực hiện các dự án và 250 sản phẩm trẻ tạo ra trong quá trình thực hiện các dự án trên trong năm học.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426071027.jpg

 

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426070738.jpg

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426071030.jpg

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426071054.jpg

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426070936.jpg

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG20220426071048.jpg

 Với sự cố gắng tâm huyết của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực tìm tòi, sáng tạo trong việc xây dựng môi trường vận dụng cho trẻ trải nghiệm thông qua thực hiện các dự án. Kết quả trường mầm non Tây Giang đã đạt giải nhất được đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiền Hải, đồng chí Giám đốc trung tâm giáo dục kỹ năng sống Peony Thái Bình tặng cờ và trao quà cho cô- trò nhà trường.