Trò chơi" Cắp cua bỏ giỏ" - Một hoạt động thú vị cho trẻ Mầm Non

TRÒ CHƠI DÂN GIAN “CẮP CUA BỎ GIỎ”- MỘT HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ CHO TRẺ MẦM NON

     Như chúng ta đã biết, hoạt động chủ đạo của trẻ em chính là hoạt động vui chơi, trẻ em không chỉ cần được chăm sóc sức khỏe, được học tập, mà quan trọng nhất trẻ phải được thỏa mãn nhu cầu vui chơi. Xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động vui chơi đối với trẻ em và nhu cầu hưởng thụ của hoạt động này, việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian là một việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa. Chính vì vậy, bộ phận chuyên môn nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch đưa trò chơi dân gian vào các hoạt động hàng ngày, vì trò chơi luôn giữ một vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục trẻ mầm non. Trò chơi nói chung và trò chơi dân gian nói riêng có vai trò quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, vì vậy giáo viên cần áp dụng các trò chơi dân gian có hiệu quả nhất trong các hoạt động của trẻ.

Trò chơi Cắp cua bỏ giỏ vừa rèn luyện kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, vừa giúp cho cơ nhỏ phát triển của trẻ 5-6 tuổi.

                       Sau đây là một số hình ảnh minh họa

                                                        Tin bài: BGH Mầm non Tây Ninh